RODO – wady i zalety nowych zasad

Nowe przepisy, które weszły w życie w maju tego roku wywołały spore zamieszanie na rynku usług internetowych. Wiele obaw i wątpliwości budził zakres zamian, termin ich wdrożenia i brak rzetelnych informacji co i jak faktycznie powinno wyglądać. Początkowo RODO kojarzyło się nam z zalewem maili informujących o zmianie polityki zarządzania danymi każdej firmy czy instytucji, z jaką kiedykolwiek mieliśmy styczność jako użytkownicy. Dziś, po 2 miesiącach obowiązywania nowych regulacji, możemy pokusić się o pierwsze wnioski i wrażenia. Jakie wady i zalety nowego prawa pojawiły się z punktu widzenia firm, które musiały je wdrożyć? ZALETY RODO   Nie trzeba zgłaszać bazy…

Read More

Dyrektywa PSD2

W listopadzie 2015 r. Parlament Europejski uchwalił dyrektywę regulującą rynek płatności – Payment Services Directive 2 (PSD 2), która zastąpi dotychczasową dyrektywę PSD. Kraje członkowskie, w tym Polska, mają dwa lata, by dostosować regulacje krajowe do przepisów Dyrektywy. Nowa dyrektywa Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące płatności detalicznych ustalono ponad 10 lat temy w 2007 roku. Od tego czasu znacząco rozwinęły się sektory płatności internetowych.  Pojawiła się dygitalizacja znacznych obszarów usługowych, znacząco wzrosło znaczenie egospodarki oraz pojawiły się nowe usługi płatnicze, do tej pory nieuregulowane. Co się zmieni? Obniżone zostaną przed wszystkim koszty transakcyjne i podniesione bezpieczeństwo transakcji. W jaki sposób? płatności…

Read More

Kwestia RODO – NOWE PRZEPISY

KIEDY WEJDA NOWE PRZEPISY? Już od 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe rozporządzenia Unii Europejskiej standaryzujące wszystkie procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych. RODO, czyli Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych dotkną wszystkich zarządzających w jakikolwiek sposób danymi takimi jak imię, nazwisko, ades zamieszkania czy email – jak choćby firmami prowadzącymi sprzedaż internetową, czy prowadzącymi newslettery. GIODO W Polsce rozszerzy to również zakres działania GIODO, zwiększy mozliwość nakładania przez nich kar oraz ich wysokość, w sytuacji gdy odnotowane zostana jakiekolwiek uchybienia bądź niewprowadzenie stosownych procedur w obrocie danymi osobowymi. RODO – główne zarządzenia Przejrzystość – Użytkownik musi mieć świadomość,że jego…

Read More